Undersøgelse og restaurering af et italiensk ikon

Den ømme scene i billeder af madonna med barnet er indiskutabelt et af motiverne i kristen kunst, som siden sin oprindelse og frem til den sene barok tid er blevet gengivet på utallige måder, stilarter og maleteknikker.

Italiensk ikon før restaurering

Dette italienske maleri er malet på træ og er fremstillet som et klassik ikon. Dets oprindelse er Norditalien. Madonnaens beskedne kappe og enkelheden i kompositionen får én til at tænke på Giotto, mens hendes ansigtstræk og farvekompositionen kunne være hentet fra Simone Martinis stil. Der er dog andre stilistiske og materialemæssige elementer, som peger på, at dette ikon ikke er fra samme tid som de ovennævnte italienske mestre, men meget senere.

Det med at forsøge at datere et maleri udelukkende på fornemmelser og kompositoriske referencer er absolut ikke nok og kan faktisk vildlede én. Men det er ikke altid tilskrivning eller datering af et maleri der er det vigtigste at få frem i lyset. For ejeren af dette maleri er det i virkeligheden affektionsværdien, som er det vigtigste og dermed hovedårsagen til, at det skal bevares.

Træet, som er materialet hvorpå ikonet er malet, havde været udsat for et heftigt borebilleangreb. Det viste sig at være et tidligere angreb der dermed, heldigvis var inaktivt. Nogle skader i farvelaget – som farvetab, op- og afskalninger, krakeleringer og ujævn overflade glans – kaldte på en undersøgelse med UV-lys. Med dette var det muligt at konstatere, at maleriet, på et tidligere tidspunkt, havde været retoucheret. Med det ultraviolette lys blev det muligt at fremhæve retoucheringerne, som meget tydeligt fremstod som mørke plamager og pletter i nogle områder af maleriet. Især ved madonnaens hånd og ved den forgyldte baggrund nær figuren af ​​Jesusbarnet.

Restaureringsbehandlingen går ud på at genoprette skaden i farvelaget efter en overfladerensning, uden at forsøge på at fjerne de ældre retoucher, fordi disse, i almindelige belysning, ikke skæmmer motivet.

Et maleri som dette bærer også på en restaureringshistorie som er lige så vigtigt at bevare.

Se flere eksempler på siden MALERIER.

Se hvordan man udfylder små huller og revner i maleriet

Leave a Reply