Herreborg

Bemalede loftbjælker

En meget uheldig vandskade i et af værelserne på herreborgen ved Borreby gods var årsagen til, at tre bemalede loftbjælker og tilhørende konsoller fra 1600 tallet skulle restaureres. Opgaven blev udført af malerikonservator Elisabetta Bosetti, der løste opgaven som freelance for Bevaring Sjælland.

De fine blomsterdekorationer på bjælkerne var blevet skæmmet af løbespor og mørkebrune skjolder efter at vandet løb ned fra loftet. Forundersøgelser med rensetests og digitalt mikroskop bekræftede, at farvelaget, trods sin sarthed, kunne modstå en vandbaseret behandling, dog ved hjælp af en gel og japanpapir som mellemlag.

For at fjerne skjolderne og løbesporene, blev det nødvendigt at gentage rensningen flere gange, fordi det mørke vand fra loftet var trængt dybt ind i både farvelaget og træet. På nogle dele af dekorationen, de mest ramte af vandskaden, var det ikke muligt, fuldstændigt at fjerne de mørke skjolder, uden at ødelægge farvelaget. Derfor blev det nødvendigt, at dæmpe de resterende forstyrrende spor af skjolderne med en forsigtig retouchering.

Fotos til venstre nedenfor viser forskellige udsnit af bjælkernes bemalings tilstand efter vandskade og fotos til højre viser resultatet efter restaureringen. De kraftige sprækker i træet er ikke opstået på grund af vandskaden, men de er resultatet af træets naturlige ældning.