OM

Malerikonservator Elisabetta Bosetti

Malerikonservator Elisabetta Bosetti

Malerikonservator Elisabetta Bosetti har beskæftiget sig med malerikonservering og konservering af bemalede overflader, samt bevaring af kulturarv i over 35 år.   

Hun er uddannet fra den italienske konservatorskole Scuola di Restauro Botticino og er professionel kvalificeret til at udføre malerikonservering og konservering af kulturarvs bemalede overflader. 

Elisabetta Bosetti har studeret kunsthistorie på Københavns Universitet.

Hendes baggrund og erhvervserfaring, inden for det offentlige og det private, har givet hende et solidt grundlag, til at udføre malerikonservering og restaurering af kulturarv på højeste niveau.

Hun har deltaget, både som partner og projektleder, i flere bevaringsprojekter på monumenter og kunstværker af national og international betydning i både Danmark, Italien og Storbritannien. 

Et par betydningsfulde indsatser fra hendes lange virke som konservator er bl.a. rollen som projektkoordinator ved det større renoveringsprojekt i Roskilde domkirke afsluttet i 2010 og som en af de senere større projekter, hendes deltagelse i teamet ved den stedsspecifikke og midlertidlige kunstinstallation The Floating Piers af Christo & Jeanne-Claude udført i 2016 ved Iseo-søen i Norditalien.

På siden UDTALELSER er der et udvalg af tilkendegivelser om Bosettis udførte konserverings- og restaureringsprojekter.

Læs Elisabetta Bosettis fulde CV på Linkedin

Medlem af NKF Nordisk Konservatorforbund og ICOM International Council of Museums

Publicerede artikler:

  • Plakat sektion på Monumental Treasures XX NKF Kongres 2015: Forslag til restaurering af den udvendige arkitektoniske udsmykning Arkitektoniske kommentarer (1979-1981) af kunstner Bjørn Nørgaard
  • A Comparative Study of the Use of Aquazol in Painting Conservation, e-Conservation Magazine, nr. 24, efterår 2012
  • Tiden tærer – også på malerier, NYT, juni-august Nr. 107, Nationalmuseet, 2005

Artikler om Elisabetta Bosetti:

  • Interview Eine Konservatorin plädiert für das flüchtige, RESTAURO Zeitschrift für Konservierung und Restaurierung, N. 6, 2019
  • Interview La cura dei beni culturali dovrebbe essere un valore civico, i det italienske dagblad Giornale di Brescia, 2013 – artiklen blev skrevt i frobindelse med Elisabetta Bosettis deltagelse i den årlige kulturkongres Microeditoria, hvor bevaring af kunst og kultur var det centrale tema.