Roskilde Domkirke

De store istandsættelsesarbejder

Verdensarv

Roskilde Domkirke er indskrevet på Verdensarvslisten på grund af bygningsværkets indflydelse på udbredelsen af teglsten i Skandinavien. Kirken er med sine kongelige gravkapeller samtidig et monument over udviklingen i århundreders stilarter og repræsenterer indenfor flere epoker nogle af de bedste eksempler på tidens arkitektur. Domkirken giver et overblik over 800 års udvikling i europæisk arkitektur, samlet i én bygning.

Det er på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, at denne beskrivelse kan læses. Der er ingen tvivl om, at det, at have haft muligheden for at bidrage til et renoveringsprojekt af denne karakter, har været en unik oplevelse. Det var et projekt, hvis kompleksitet var imponerende, men takket være det fantastiske samarbejde mellem de mange forskellige fagfolk, og frem for alt, den fremragende ledelse af projektlederen, arkitekt Ole Højlund, var det muligt at realisere.

Samlet set er der næppe i Domkirkens historie udført så omfattende arbejder på så kort tid. De er alle foregået i en åben kirke, hvor gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, rundvisninger og turistbesøg er gennemført mellem stilladser og presenninger, stort set uden klager. […] Gennemførelsen har haft som forudsætning, at Nationalmuseet har anbefalet arbejderne.

Citatet er fra bogen Roskilde Domkirke 2005-2010 UNDER STILLADSER OG PRESENNINGER forord af Lis M. Frederiksen, daværende menighedsrådets formand

I forbindelse med afslutningen af renoveringsprojektet, blev der udgivet en bog med titlen Roskilde Domkirke 2005-2010 UNDER STILLADSER OG PRESENNINGER som minde om denne usædvanlige indsats. Bogen er også ledsaget af en film, Roskilde Domkirke under restaurering 2006-2009, hvor der bl.a. er lavet interviews med håndværkere og konservatorer samt optagelser af Domkirken, da stilladserne stod på. Uden tvivl et fint historisk dokument.

Malerikonservator Elisabetta Bosetti deltog, som ansat for det daværende Bevaringscenter Næstved, i det omfattende kalkningsprojekt, der inkluderede bl.a. restaurering af kalkmalerier på hvælvingerne i Christian Is kapel, indpakning af alt inventaret, rensning af kongelogen, beskæring og kalkning. Hun var desuden koordinator for kalkningsarbejdet, der blev udført af tre forskellige murerfirmaer.

Malerikonservator E. Bosetti under rensning og forsigtig støvsugning af spir og engle fra domkirkens orgel.

Konservator E. Bosetti udfører rensningen af lydhimlen (tv.) og stafferingen på kongelogen (th.).

Skærmbilleder fra filmen “Roskilde Domkirke under restaurering 2006-2009” af Malling Fotografi & Film. Interview med konservator Elisabetta Bosetti. Optagelserne er fra stilladset, hvor fastlægningsarbejde, sammen med konservator Linda Grosso, blev udført på kalkmalerier i Christian d. 1.s kapel.

Fotos fra bogen “Under stilladser og presenninger” – malerikonservator Elisabetta Bosetti i samarbejde med Domkirkens faste specialist tømrer-svend Lars Christiansen udfører her afmontering og rensning af spir og engle fra orglet.

Fotos fra bogen “Under stilladser og presenninger” – Elisabetta Bosetti udfører rensning af Domkirkens kongeloge og orgel.

Fotos fra bogen “Under stilladser og presenninger” – øverste foto, malerikonservator Elisabetta Bosetti sammen med en kollega udfører restaureringen af urets mekaniske figurer. Nederste foto, E. Bosetti sammen med stilladsmontører og en ung gæst stiller op til mindefoto før det allersidste stykke stillads tages ned. En vigtig milepæl var nået!

Avisudklip fra Roskilde lokalavis. Interview med projektleder Ole Højlund om de store istandsættelsesarbejder i Roskilde Domkirke